Bron: Meteo Server
6273 MARKNESSE AWS 23-04-2021 00:48:03 91 2.9 2.9 0.99 1 234.9 WZW _ 34800 1.5 0 0 -0.4 0 1.1 06:18 20:51