Bron: Meteo Server
6278 HEINO AWS 23-04-2021 01:28:03 95 0.1 0.1 1.15 1 235.2 WZW _ _ 1.42 _ 0 -3.2 0 -1 06:17 20:49