Bron: Meteo Server
6315 WILHELMINADORP AWS 23-04-2021 00:48:03 75 6 3 4.14 3 43 NO 1028.81 _ 5.77 _ 0 4.7 0 1.9 06:29 20:56