Bron: Meteo Server
6315 WILHELMINADORP AWS 29-09-2022 09:38:04 97 6.3 4.9 2 2 157 ZZO 1001.3 5000 1.98 _ 243 10.9 1 8.8 07:40 19:29