Bron: Meteo Server
6315 WILHELMINADORP AWS 31-01-2023 01:08:05 82 3.9 1.2 3 2 225 ZW 1024.2 20000 4.43 _ 0 2.3 0 2.4 08:22 17:33