Bron: Meteo Server
6323 WILHELMINADORP AWS 18-05-2024 06:18:03 100 12.3 12.3 0.99 1 293.1 NW 1010.89 4610 2 _ 16 12.4 0 12.3 05:45 21:36