Bron: Meteo Server
6323 WILHELMINADORP AWS 29-09-2022 10:38:05 97 6.9 6.9 1 1 157 ZZO 1002.0 1000 2.37 _ 369 13.3 1 9.4 07:40 19:29