Bron: Meteo Server
6323 WILHELMINADORP AWS 31-01-2023 02:08:04 83 3.7 0.2 4 3 225 ZW 1023.5 21000 4.64 _ 0 2.3 0 2.6 08:22 17:33