Bron: Meteo Server
6323 WILHELMINADORP AWS 01-08-2021 22:48:03 87 14.5 14.5 1.29 1 329.2 NNW 1012.99 29400 1.69 _ 719 13.5 0 12.3 06:06 21:34