Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 29-09-2022 10:48:05 97 7.1 7.1 1 1 157 ZZO 1002.1 1000 2.59 _ 386 13.8 1 9.7 07:40 19:29