Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 01-08-2021 22:58:03 88 14 13.4 1.62 2 333.2 NNW 1013.09 28700 2.04 _ 719 13.3 0 12.2 06:06 21:34