Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 23-04-2021 01:48:03 76 5.7 2.9 3.69 3 49.7 ONO 1028.9 _ 4.7 _ 0 4.3 0 1.8 06:29 20:56