Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 11-12-2023 07:38:04 78 10.9 7.4 11.65 6 253.2 W 998.089 7150 16.02 _ 0 10.3 1 7.2 08:37 16:37