Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 31-01-2023 02:08:05 83 3.7 0.9 3 2 225 ZW 1023.4 21000 4.64 _ 0 2.3 0 2.6 08:22 17:33