Bron: Meteo Server
6324 WILHELMINADORP AWS 18-05-2024 06:28:03 99 12.4 11.7 1.69 2 273.1 W 1010.89 3870 2.86 _ 15 12.5 0 12.2 05:45 21:36