Bron: Meteo Server
6356 HERWIJNEN AWS 23-04-2021 01:18:05 95 0.5 -1.4 1.65 2 296.2 NW 1028.92 _ 2.45 _ 0 -2.2 0 -0.5 06:23 20:52