Bron: Meteo Server
6391 ARCEN AWS 23-04-2021 01:08:04 83 3.9 3.9 0.9 1 335 NNW _ _ 1.4 _ 0 0 0 0.4 06:20 20:46